Агенции за недвижности

GREEN HOUSE

Телефон: 3213851

Мобилен: 070 344-070

Контакт: Marina

nema

Телефон: 076 381-640

Мобилен:

Контакт: Ana

MI-VA mba Skopje

Телефон: 02 278-0366

Мобилен: 078 361-251

Контакт: Marjana

GRAMADA

Телефон: 0038925204742

Мобилен: 0038978260875

Контакт: Aco

rezidens

Телефон: 3225087

Мобилен: 071 209-728

Контакт: elizabeta

VESNA

Телефон: 02 313-0100

Мобилен: 070 233-787

Контакт: VESNA

vizijadom

Телефон: 077 737-427

Мобилен: 077 737-427

Контакт: slobodanka

Dom-Dizajn

Телефон: 02 311-1544

Мобилен: 078 339-362

Контакт: Liljana

degol

Телефон:

Мобилен: 075 229-131

Контакт: vera

sparta75

Телефон: 0890225001

Мобилен: 0890225001

Контакт: Iuri Tihonov

DOMIK

Телефон: 02 322-1404

Мобилен: 078 239-036

Контакт: Domik

Partenon

Телефон: 3215280

Мобилен: 071 257-405

Контакт: malinka

prostor

Телефон: 034 340-782

Мобилен: 0035978388259

Контакт: bore

REAL HOME

Телефон: 078 440-050

Мобилен: 078 440-050

Контакт: Katarina

Agencija "DOM"

Телефон: 3123246

Мобилен: 077 888-877

Контакт: Meto

REAL HOME

Телефон: 02 321-7669

Мобилен: 078 440-050

Контакт: Katarina

BRIT AGENT

Телефон: 00447411748808

Мобилен: 0038972222655

Контакт: Jasmina

nova

Телефон: 077 594-022

Мобилен: 077 594-022

Контакт: centar

IMIDZ DOM

Телефон: 02 309-2783

Мобилен: 070 360-642

Контакт: Rumena

KODEKS

Телефон: 02 324-6245

Мобилен: 078 427-425

Контакт: BOZO

kodeks

Телефон: 3246245

Мобилен: 078 427-007

Контакт: mare

mago trejd

Телефон: 070 701-049

Мобилен: 078 228-233

Контакт: goce